Osobní informace
Jméno Bc. Jan Redek
Funkce Zástupce ředitele odboru
Telefon 443036
E-mail jan.redek@unob.cz
Umístění