Osobní informace
Jméno doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 973 442 767
E-mail martin.kyselak@unob.cz