Osobní informace
Jméno rtn. Alexandr Gabrik
Telefon
E-mail alexandr.gabrik@unob.cz
Umístění
Studium
Fakulta vojenského leadershipu
Magisterský studijní program
Prezenční studium
Rok nástupu: 2015
Studijní skupina: 5D