Osobní informace
Jméno prof. Ing. Marian Rybanský, CSc.
Funkce Vedoucí skupiny
Telefon 973 445 298
E-mail marian.rybansky@unob.cz