Osobní informace
Jméno doc. Ing. Marian Rybanský, CSc.
Telefon 445298
E-mail marian.rybansky@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 1/4p./409