Osobní informace
Jméno rtm. Ondřej Fikr
Telefon
E-mail ondrej.fikr@unob.cz
Umístění