Osobní informace
Jméno rtm. Michael Pietrošek
Telefon
E-mail michael.pietrosek@unob.cz
Umístění