Osobní informace
Jméno rtm. Jakub Stříbrný
Telefon
E-mail jakub.stribrny2@unob.cz
Umístění