Osobní informace
Jméno PhDr. Bc. Miloslav Nekvapil
Funkce Zástupce vedoucího oddělení – vedoucí skupiny
Telefon 973 443 863
E-mail miloslav.nekvapil@unob.cz