Osobní informace
Jméno Mgr. Magdaléna Prokšová
Telefon
E-mail magdalena.proksova@unob.cz
Umístění