Osobní informace
Jméno pplk. Ing. Vlastimil Hujer
Telefon
E-mail vlastimil.hujer@unob.cz
Umístění