Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Vlastimil Hujer
Telefon
E-mail vlastimil.hujer@unob.cz
Umístění