Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Klára Cibulová, Ph.D.
Telefon 442932
E-mail klara.cibulova@unob.cz
Umístění