Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Klára Cibulová, Ph.D.
Telefon 973 442 932