Osobní informace
Jméno pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Telefon 445030
E-mail petr.stodola@unob.cz
Umístění Kasárna Jana Babáka 2/Budova 58/1p./105