Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Mgr. Ladislav Gögh
Telefon 973 443 754