Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Mgr. Ladislav Gögh
Telefon 443754
E-mail ladislav.gogh@unob.cz
Umístění Kasárna Jana Babáka 2/Budova 58/1p./123