Osobní informace
Jméno rtn. Viktor Kratochvíl
Telefon
E-mail viktor.kratochvil@unob.cz
Umístění
Studium
Fakulta vojenského leadershipu
Magisterský studijní program
Prezenční studium
Rok nástupu: 2015
Studijní skupina: 5VMV