Osobní informace
Jméno Ing. Petr Žuja, Ph.D.
Telefon 452333
E-mail petr.zuja@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 257 (blok kateder II)/1p./126