Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Radek Bystřický, Ph.D.
Telefon 973 445 234