Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Radek Bystřický, Ph.D.
Telefon 445234
E-mail radek.bystricky@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 1/2p./218