Osobní informace
Jméno rtn. Nikola Fečo
Telefon
E-mail nikola.feco@unob.cz
Umístění