Osobní informace
Jméno Mgr. Jitka Dooley
Telefon 445369
E-mail jitka.dooley@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 17/3p./315