Osobní informace
Jméno Ing. Peter Mrvečka
Telefon 253120
E-mail peter.mrvecka@unob.cz
Umístění FVZ Třebešská 1575, Hradec Králové/Školní budova/4p./409