Osobní informace
Jméno kpt. Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D.
Telefon
E-mail jakub.fucik@unob.cz