Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Karel Michenka
Telefon 443545
E-mail karel.michenka@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/4p./173