Osobní informace
Jméno čet. René Rámiš
Telefon
E-mail rene.ramis@unob.cz
Umístění
Studium
Fakulta vojenského leadershipu
Magisterský studijní program
Prezenční studium
Rok nástupu: 2016
Studijní skupina: 5ŘPOS1