Osobní informace
Jméno Mgr. Jitka Grycová
Telefon 403400
E-mail jitka.grycova@unob.cz
Umístění VN Pasteurova 13, Olomouc/Chirurgické oddělení VN/1p./2.16