Osobní informace
Jméno Mgr. Martin Pawera
Telefon 403411
E-mail martin.pawera@unob.cz
Umístění VN Pasteurova 13, Olomouc/Chirurgické oddělení VN/1p./2.17