Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D.
Funkce Ředitel ústavu, Prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci
Telefon 973 442 131, 973 444 963, 973 442 452
E-mail libor.kutej@unob.cz