Osobní informace
Jméno doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Funkce , Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Telefon 444972
E-mail zbysek.korecki@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/5p./201