Osobní informace
Jméno doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Telefon 973 445 056
E-mail zbysek.korecki@unob.cz