Osobní informace
Jméno Mgr. et Mgr. Bc. Renáta Zöhrerová
Telefon 443426
E-mail renata.zohrerova@unob.cz
Umístění Kasárna Šumavská 2 a 4/Budova 1/1p./119