Osobní informace
Jméno Miroslava Jandlová
Telefon 452414
E-mail miroslava.jandlova@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 255 (blok kateder I)/4p./530