Osobní informace
Jméno Bc. Jiří Haluza
Funkce Zástupce ředitele odboru – vedoucí oddělení
Telefon 442984
E-mail jiri.haluza2@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/3p./131a