Osobní informace
Jméno plk. gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc.
Funkce Ředitel ústavu
Telefon 452301, 452302
E-mail stanislav.florus@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 257 (blok kateder II)/pří/104