Osobní informace
Jméno Ing. Daniel Sas, Ph.D.
Telefon 452341
E-mail daniel.sas@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 257 (blok kateder II)/sut/A-531