Osobní informace
Jméno prof. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc.
Funkce Vedoucí oddělení
Telefon 452311
E-mail zbynek.kobliha@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 244 (učební blok A)/5p./550