Osobní informace
Jméno doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry
Telefon 973 443 153
E-mail ales.olejnicek@unob.cz