Osobní informace
Jméno doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry
Telefon 443153
E-mail ales.olejnicek@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./100