Osobní informace
Jméno Mgr. Jiří Dvořák, Ph.D.
Telefon 452426
E-mail jiri.dvorak@unob.cz
Umístění VVP Březina/VeV – VA Vyškov/4p./545