Osobní informace
Jméno Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D.
Funkce Vedoucí oddělení
Telefon 445065
E-mail ludmila.kolackova@unob.cz
Umístění Kounicova 44/Budova 1/3p./261