Osobní informace
Jméno npor. Mgr. Štěpán Kramoliš
Telefon 442617
E-mail stepan.kramolis@unob.cz
Umístění