Osobní informace
Jméno doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc.
Funkce Zástupce ředitele centra
Telefon 443139, 445255
E-mail hubert.hrdlicka@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 17/4p./410