Osobní informace
Jméno doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc.
Telefon 443139
E-mail hubert.hrdlicka@unob.cz
Umístění Kounicova 44/Budova 1/3p./265