Osobní informace
Jméno Mgr. Zbyněk Rektořík, Ph.D.
Funkce Vedoucí skupiny
Telefon 442870
E-mail zbynek.rektorik@unob.cz
Umístění Kounicova 44/Budova 1/3p./268