Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu
Telefon 973 443 918, 973 445 349