Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.
Funkce Vedoucí oddělení, Prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu
Telefon 973 443 918
E-mail pavel.foltin@unob.cz