Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu
Telefon 443918, 445349
E-mail pavel.foltin@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 7/pří/11