Osobní informace
Jméno brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Rektor - velitel
Telefon 442281, 444950
E-mail bohuslav.prikryl@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/3p./128