Osobní informace
Jméno prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc.
Telefon 443667
E-mail ladislav.potuzak@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/3p./138