Osobní informace
Jméno prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny
Telefon 973 442 669