Osobní informace
Jméno prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny
Telefon 973 442 669
E-mail frantisek.hanzlik@unob.cz