Osobní informace
Jméno prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc.
Funkce Zástupce vedoucího katedry
Telefon (973) 442669
E-mail frantisek.hanzlik@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/4p./183