Osobní informace
Jméno Mgr. Jaromír Ďuriš, Ph.D.
Funkce Vedoucí skupiny
Telefon 973 442 650
E-mail jaromir.duris@unob.cz