Osobní informace
Jméno Ing. Libor Jílek
Telefon 443291
E-mail libor.jilek@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./101