Osobní informace
Jméno Hana Doupovcová
Funkce Vedoucí skupiny
Telefon 442469
E-mail hana.doupovcova@unob.cz
Umístění Kasárna Jana Babáka 2/Budova 58/1p./125