Osobní informace
Jméno pplk. Mgr. Stanislav Chvosta
Funkce Vedoucí skupiny
Telefon 442066
E-mail stanislav.chvosta@unob.cz
Umístění Kasárna Jana Babáka 2/Budova 58/1p./110