Osobní informace
Jméno PaedDr. Lenka Odehnalová, Ph.D.
Telefon 973 442 481