Osobní informace
Jméno doc. RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 973 443 591
E-mail marek.sedlacik@unob.cz