Osobní informace
Jméno doc. RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů
Telefon 442329, 444954, 443591
E-mail marek.sedlacik@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/1p./72