Osobní informace
Jméno Mgr. Radim Vičar, Ph.D.
Telefon 443756
E-mail radim.vicar@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./116a