Osobní informace
Jméno MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D.
Telefon 253118
E-mail vojtech.humlicek@unob.cz
Umístění FVZ Třebešská 1575, Hradec Králové/Školní budova/4p./408